天神校 092-781-7410 七隈校 092-831-1771
Liên hệ

YMCA Fukuoka

Giới thiệu về YMCA Fukuoka

Giới thiệu về nhà trường

YMCA (Young Men’s Christian Association) là một tổ chức phục vụ cộng đồng quốc tế có mạng lưới trên 123 nước và khu vực trên thế giới. Ngay tại Nhật Bản, YMCA cũng được biết đến là tổ chức giáo dục cộng đồng đã bồi dưỡng cho nhiều thanh niên tại 34 thành phố lớn trên toàn quốc để đóng góp cho xã hội.

Hoạt động đào tạo tiếng Nhật của YMCA Fukuoka được bắt đầu vào năm 1982 với mục đích nhằm giúp những người nước ngoài cư trú tại Fukuoka học tiếng Nhật thực dụng, cũng như hiểu biết về nhiều nền văn hóa. Sau này, trường trở thành trường dạy tiếng Nhật với bề dày thành tích và truyền thống, tiếp nhận nhiều lưu học sinh từ khắp các khu vực trên thế giới. Nhà trường hướng tới mục tiêu thục hiện triệt để lý tưởng giáo dục cho mọi người, gặp gỡ người dân thế giới, cùng nhau học tập, hiểu biết lẫn nhau, xây dựng một xã hội hòa bình. Ngoài ra, nhà trường sẽ cung cấp môi trường và giáo dục chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng như học tiếng Nhật hội thoại hàng ngày, tiếng Nhật thương mại, hay để học lên tại các trường cao đẳng, đại học.

topleader201901-vn

Lịch sử phát triển sự nghiệp giáo dục tiếng Nhật của YMCA Fukuoka

Tháng 2 năm 1947 Thành lập YMCA Fukuoka
(Chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên: Hiệu trưởng trường đại học Kyushu – Arakawa Bunroku)
Tháng 4 năm 1981 Nhận được giấy phép tổ chức pháp nhân của tỉnh Fukuoka
Tháng 4 năm 1982 Tổ chức lớp học tiếng Nhật
Tháng 12 năm 1982 Tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Nhật cho người nước ngoài sống tại Kyushu lần thứ nhất
(Tổ chức đến năm 2002)
Tháng 4 năm 1986 Thành lập trường dạy nghề quốc tế YMCA Fukuoka – học viện YMCA Fukuoka
Tháng 4 năm 1989 Bắt đầu chế độ giảng dạy tiếng Nhật cả ngày, thành lập “Bộ môn tiếng Nhật Quỹ YMCA Fukuoka”
(có khả năng lấy visa học sinh)
Tháng 4 năm 1990 Được chứng nhận bởi Hiệp hội phát triển giáo dục tiếng Nhật
Tháng 10 năm 2008 Thành lập mới Bộ môn tiếng Nhật tại Trường Khách sạn quốc tế – Phúc lợi YMCA Fukuoka (visa du học sinh)
Tháng 4 năm 2009 Đổi tên Bộ môn tiếng Nhật YMCA Fukuoka thành Trường Nhật ngữ YMCA Fukuoka
Tháng 4 năm 2020 Đổi tên trường trung cấp Khách sạn quốc tế – Phúc lợi Fukuoka YMCA thành Học viện Fukuoka YMCA

Cơ sở

Cơ sở Tenjin

 Cơ sở Tenjin  Cơ sở Tenjin  Cơ sở Tenjin 

Cơ sở Nanakuma

 Cơ sở NanakumaCơ sở Nanakuma Cơ sở Nanakuma Cơ sở Nanakuma Cơ sở Nanakuma

To Top