天神校 092-781-7410 七隈校 092-831-1771
Liên hệ

Thủ tục nhập học

Trường hợp nhập học bằng các visa khác ngoài visa du học : Khóa học tiếng Nhật thông thường

* Về thủ tục nhập học của các khóa học khác, xin mời tham khảo các mục khác.

Đối tượng là những người có hoặc có dự định lấy tư cách lưu trú (visa) hợp pháp trong thời gian theo học.

Thời gian đăng ký học

Học kỳ Học kỳ mùa xuân Học kỳ mùa thu
Thời gian nhập học Tháng 4 Tháng 10
Thời gian đăng ký học Giữa tháng 2 ~ cuối tháng 3 Giữa tháng 8 ~ cuối tháng 9

* Trong trường hợp đã đủ người đăng ký, nhà trường xin ngừng nhận hồ sơ đăng ký.
* Nếu trong những lớp phù hợp với trình độ của học viên vẫn còn chỗ trống thì học viên có thể nhập học giữa chừng.

Trình tự đăng ký nhập học

Trao đổi về việc nhập học và nhận hồ sơ đăng ký  Những ai có ý định nhập học, đầu tiên xin hãy trao đổi với nhà trường. Tải về hồ sơ đăng ký ↓ Nộp hồ sơ đăng ký nhập học Hồ sơ đăng ký nhập học, 3 ảnh (4cm x 3cm), nộp bản sao của hộ chiếu hoặc thẻ lưu trú. ↓ Kiểm tra trình độ Thi bài kiểm tra viết và phỏng vấn
* Trường hợp đăng ký từ nước ngoài, nhà trường sẽ tiến hành phỏng vấn qua điện thoại và kiểm tra viết sau khi sang Nhật. ↓ Quyết định nhập học Sau khi xác định về trình độ của học viên và số lượng học viên trong lớp học, nhà trường sẽ thông báo kết quả nhập học cho ứng viên. ↓ Nộp học phí Học viên có thể nộp tiền mặt tại bộ phận tiếp tân của nhà trường, hoặc có thể chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định. ↓ Nhập học

Về học phí

Các khoản tiền

Thời gian Phí nhập học Chi phí học tập Chi phí cơ sở vật chất và giáo trình Tổng cộng
1 học kỳ (6 tháng) 80,000 yên 330,000 yên 44,000 yên 454,000 yên
Nửa học kỳ (3 tháng) 30,000 yên 168,000 yên 24,000 yên 222,000 yên

* Chú ý : 1 yên = 166,21 VNĐ (theo tỉ giá hối đoái ngày 18/01/2024)

Cách thức nộp tiền

Học viên có thể nộp tiền mặt tại bộ phận tiếp tân của nhà trường, hoặc có thể chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng dưới đây :
* Chú ý :
– Khi chuyển khoản, phải ghi rõ họ tên người đăng ký chuyển khoản.
– Người chuyển khoản phải tự trả phí chuyển khoản.

Cơ sở Tenjin : Khóa học tiếng Nhật thông thường
Tên ngân hàng
Bank Name
Ngân hàng Nishi-Nippon City, chi nhánh Arae
The Nishi-Nippon City Bank, LTD. Arae Branch
Địa chỉ ngân hàng
Bank Address
2-11-3 Arae, Quận Sawara, Thành phố Fukuoka, Tỉnh Fukuoka, Nhật Bản
2-11-3 Arae, Sawara-ku, Fukuoka-city, Fukuoka, Japan
Mã số tài khoản
Account No.
Tài khoản thông thường 1583788
Ordinary Deposit  1583788
Tên tài khoản
Account Name
Tổ chức pháp nhân Fukuoka YMCA
Chủ tịch hội đồng quản trị Akihito Saito
Fukuoka YMCA,  Akihiko Saito
Swift Code  NISIJPJT
Cơ sở Nanakuma : Khóa học tiếng Nhật để học lên các trường cao đẳng, đại học
Tên ngân hàng
Bank Name
Ngân hàng Nishi-Nippon City, chi nhánh Arae
The Nishi-Nippon City Bank, LTD. Arae Branch
Địa chỉ ngân hàng
Bank Address
2-11-3 Arae, Quận Sawara, Thành phố Fukuoka, Tỉnh Fukuoka, Nhật Bản
2-11-3 Arae, Sawara-ku, Fukuoka-city, Fukuoka, Japan
Mã số tài khoản
Account No.
Tài khoản thông thường 786235
Ordinary Deposit 786235
Tên tài khoản
Account Name
Trường học pháp nhân  Học viện Fukuoka YMCA,
Chủ tịch hội đồng quản trị Akihiko Saito
Fukuoka YMCA Gakuen,  Akihiko Saito
Swift Code  NISIJPJT
To Top