天神校 092-781-7410 七隈校 092-831-1771
Liên hệ

Giới thiệu khóa học

Khóa học theo mùa

Nhà trường tổ chức khóa học mùa hè và khóa học mùa đông để học viên có thể tận dụng kỳ nghỉ hè và nghỉ đông để tập trung học tiếng Nhật, khóa học bán thời gian phù hợp với mục đích của học viên.

Đối tượng là những người có visa (tư cách tại trú).

Ví dụ : Vợ hoặc chồng của người Nhật, gia đình lưu trú tại Nhật, người lao động, người đi du lịch trong thời gian nghỉ phép, visa lưu trú ngắn hạn v.v…

Khóa học đang tuyển sinh

Không có khóa học đang tuyển sinh.

To Top